O nás

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.vitalifeshop.sk je:

BSL s.r.o., Rábska 2, 946 03 Kolárovo

zapísaná na Okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.40273/N,

IČO: 50 113 704, DIČ: 2120212039, IČ DPH: SK2120212039.

tel.: +421 903 212 525

email: info@vitalifeshop.sk

 

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034

fax č.: 037/ 7720 024